Základní údaje

     Domov Sluníčko

Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Syllabova  2886/19 Fax: +420 596 781 467
703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 596 781 314
IČ: 70631832 E-mail: info@domovslunicko.cz

                          profil zadavatele: http://domovslunicko.profilzadavatele.cz

       Zřizovatel: Statutární město OSTRAVA!!!

     Statutární zástupce

Ing. Hana Ježková
Ředitelka
Tel.: +420 596 781 666
Mob.: +420 603 154 267
E-mail: jezkova@domovslunicko.cz

Prostředí Domova Sluníčko odpovídá charakteru služeb a potřebám uživatelů, pro které jsou určeny. Celý komplex tvoří dvě budovy spojené dvoupodlažním krčkem. V něm je umístěna recepce s posezením, kavárna s prodejnou, která je uživatelům k dispozici 7 dní v týdnu, víceúčelový sál, který se dá proměnit pro širokou škálu různorodých aktivačních činností.

Uživatelé mají k dispozici zájmové ateliéry, zimní zahrady, knihovnu, tělocvičnu, společenské místnosti a zákoutí na jednotlivých úsecích. Každý úsek je vybaven kuchyňkou, centrální koupelnou, špičkově vybavenou speciální zdravotní technikou, polohovacími vanami a sprchovými vozíky.

Vstup a pohyb ve všech prostorách Domova Sluníčko je zcela bezbariérový.

Objekt Domova Sluníčko je umístěn v parkově upravené zahradě, kterou mohou uživatele využívat k aktivnímu odpočinku, místně dobře dostupný veškerou dopravou ze všech částí města Ostravy.

Domov Sluníčko provozuje vlastní stravovací a prádelenský provoz. V rámci vedlejší hospodářské činnosti umožňujeme obědy pro veřejnost v jídelně domova, praní prádla pro organizace a pronájem sálu ( informace podá vedoucí provozního útvaru).

Domov Sluníčko nabízí dvě pobytové sociální služby:

  1. Domov pro seniory s kapacitou 78 lůžek

  2. Domov se zvláštním režimem s kapacitou 106 lůžek

Podrobný popis realizace a personálního zajištění služeb je možné dohledat na www.mpsv.cz v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Ubytování