PROJEKTY

První pomoc seniorům                     Vzdělávání                   Stáže ve firmách