Stravování pro externí klienty

Stravovací provoz je zařízen pro vaření obědů ve všední dny i pro externí strávníky z blízkého okolí.Oběd se skládá z polévky, jednoho hlavního jídla a nápoje. Ve středu je možnost výběru ze dvou hlavních jídel.Cena jednoho oběda činí 72,- Kč pro všechny typy diet (racionální šetřící i diabetická).

Prodej stravenek je možný v pondělí,středu a pátek v době od 9.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Stravenky je možno zakoupit na celý měsíc,nebo jednotlivě tři dny předem.Odhlášení stravy je možné nejpozději den předem,ve výjimečných případech do 7:00 hodin ráno téhož dne. Pro výdej oběda a jeho konzumaci je vyčleněna doba od 12.15 – 13.00 hodin v centrální jídelně.

 

Podrobné informace Vám poskytnou:

Šárka Klimšová                          Andrea Červková
          Tel.: +420 596 781 323   Tel.: +420 596 781 314
                                       E-mail: klimsova@domovslunicko.cz                       E-mail: cervkova@domovslunicko.cz